Ja kažem NE!

Druženje sa studentima Fakulteta umetnosti

Zašto su kasetne bombe jarkih boja i koji je to monstruozni um mogao da koristi umetnost dizajna za pravljenje ubica dece i nedužnih ljudi, jedno je od mnogobrojnih pitanja koje su postavili likovni umetnici i dizajneri na Fakultetu umetnosti u Nišu tokom radionice koje tokom projekta „Ja kažem NE“ sprovelo Udruženje „Akcija i pomoć“.

„Vi ste umetnici, po Vašim radovima koje sam video u holu Fakulteta vidim da ste odlični dizajneri i iskreno verujem da svoje znanje nećete koristiti za dizajniranje ovih opakih sredstava za ubijanje nedužnih ljudi, već da ćete svoj talenat iskoristiti za borbu protiv njih“ – poručio im je Slađan Vučković, predsednik Udruženja „Akcija i pomoć“ i pozvao ih da se priključe akciji „Ja kažem NE“ kasetnoj municiji.

„Gledajući vaše radove takođe sam zaključio da imate poseban senzibilitet za osobe sa invaliditetom poput mene ili nekih drugih iz vašeg okruženja i zato nam je vrlo značajno da učestvujete svojim radovima u našoj tradicionalnoj izložbi „Pozajmi svoju nogu“ 4.aprila kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv mina. Ovom izložbom mi pokušavamo da približimo probleme osoba sa invaliditetom svim građanima Srbije i na taj način savladamo barijere a posebno one barijere koje postoji u glavama većina nas.

Zbog velikog interesovanja studenata umetnosti sa niškog Fakulteta, članovi Udruženja „Akcija i pomoć“ dugo su razgovarali sa njima o Konvenciji o kasetnoj municiji i odgovarali na pitanja. Čudeći se da Srbija još uvek nije potpisala ovu Konvenciju, umetnici su postavljali pitanja poput. „ Šta bi žrtve kasetnih bombi dobile potpisivanjem“ ali i pitanja poput „Gde se tačno nalaze kasetne bombe u Nišu i koliko je opasno uklanjati ih“.

Vodeći ih kroz Konvenciju, Vučković je detaljno objasnio važnost pristupanja Konvenciji zbog pre svega bezbednosti građana ali i zbog adekvatnijeg i transparentnijeg poštovanja svih ljudskih prava. Time bi država bila u obavezi da precizno locira sve kontaminirane teritorije, da ih očisti i brine o žrtvama i njihovim potrebama, a prema standardima koje propisuje ova Međunarodna Konvencija. Aktivisti Udruženja su pozvali studente da za pitanja na koja nemamo odgovor taj odgovor zatražimo zajedno od predstavnika vlasti.

Vodič kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Niša.

U ovoj radionici u okviru projekta „Ja kažem NE!“ pored članova Udruženja govorio je i predstavnik lokalne samouprave, koordinator Odseka socijalne zaštite gradske uprave Jordan Ivanović. Ovom prilikom, on je predstavio „Vodič kroz prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Niša” i podelio ga prisutnima.

„Grad Niš je po prvi put uradio jednu ovakvu brošuru koja će umnogome pomoći kako osobama sa invaliditetom, tako i svim građanima Niša. Na njoj se mora još mnogo raditi, ali ona predstavlja uvod u strategiju grada o pristupačnosti koja uskoro treba da bude usvojena i u lokalnoj skupštini“- rekao je Ivanović i dodao da mu je izuzetno drago da je gost na ovakvoj radionicu za koju smatra da je od velikog značaja za sve građane Niša ali i za saradnju sa strukturama vlasti.

On smatra da je neophodno podržati zalaganje Udruženja u zagovaranju potpisivanja Konvencije, kao i da će se ovakvim međunarodnim zakonom dovesti u red već postojeći domaći zakoni koji se tiču osoba sa invaliditetom.

Tokom predavanja studenti su prihvatili poziv Udruženja da se uključe u akciju i obećali puno svojih radova koje će poslati Udruženju u okviru multimedijalnog konkursa. Takođe, radnici Fakulteta su obećali da u okviru jednog predmeta uvesti poseban deo posvećen metodama zagovaranja poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom.

Štampa El. pošta

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?