Ja kažem NE!

Vodič kroz Konvenciju o kasetnoj municiji

Udruženje građana "Akcija i pomoć" publikovalo je novo izdanje "Vodiča kroz Konvenciju o kasetnoj municiji". U Vodiču je na najednostavniji način objašnjen pre svega pojam Konvencije i kasetne municije. Udruženje je u ovoj publikaciji objasnilo Konvenciju kroz nekoliko koraka, počev od Oslo procesa, preko ratifikacije tog dokumenta do objašnjenja zašto je važno da Srbija pristupi Konvenciji. Vodič takođe odgovara na pitanja kako Konvencija reguliše problem kasetne municije, koje su aktivnosti zabranjene Konvencijom, kako ona uređuje skladištenje i uništavanje kasetne municije i njenih ostataka, koje su obaveze države u pružanju pomoći žrtvama kasetne municije i slično. 

Vodič takođe naglašava i princip pomoći i saradnje sa državama ugovornicama u ispunjavanju obaveza, kao i da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nije potpisala Konvenciju o kasetnoj municiji, iako je kao država žrtva inicirala donošenje i učestvovala u izradi teksta Konvencije. 

​ "Vodič" sadrži i kalendar za 2015. godinu sa obeleženim važnim datumima koji se odnose na ljudska prava, osobe sa invaliditetom, obeležavanje mira i slično, a koje koje Udruženje svake godine obele​žava različitim uličnim akcijama, izložbama fotografija i predavanjima. 

"Vodič kroz Konvenciju o kasetnoj municiji" nastao je u okviru projekta "Ja kažem NE" koji realizuje Udruženje građana "Akcija i pomoć" uz finansijsku podršku Ban Advocates Hendicap International-a. Vodič će preko akcija Udruženja doći do većine građana juga Srbije a posebno je namenjen srednjoškolcima i studentima u čijim školama i fakultetima Udruženje organizuje predavanja o potrebi pristupanja Konvenciji o kasetnoj municiji i poštovanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. 

Štampa El. pošta

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?