Bora Čorba u akciji „Uklonimo barijere“

Pano Uklonimo barijere VIU ovoj godini akciju “Uklonimo barijere” Udruženje Dragana Rodić zajedno sa narodnim poslanikom Dušanom Milisavljevićem započeće 17.marta u školi „14.oktobar“ predstavljanjem brošure „Budi drug“!

Ovog puta, saborac akcije „Uklonimo barijere” biće muzička legenda Bora Čorba, koji će se se družiti sa decom koja imaju odrećenu vrstu invaliditeta. Sve u duhu slogana „Budi drug”…

„Svaka akcija “Uklonimo barijere” nosi sa sobom određenu, univerzalnu poruku koja ima za cilj, prevashodno promenu i uticaj na svest ljudi prema osetljivim kategorijama u koje spadaju osobe sa invaliditetom, starije osobe, mala deca, roditelji i trudnice, najavljuje Dragana Rodić.

Udruženje „Dragana Rodić” zajedno poslanikom Dušanom Milisavljevićem predaje u martu inicijativu za dopunu školskog programa za prvake brošuru „Budi drug” kao dodatak udžbeniku za prvi razred.

Planirano je promovisanje brošure „Budi drug“ u osnovnim školama širom države kroz druženje, mini koncerte, različite zabavne manifestacije u cilju edukacije dece i približavanja pojma osetljive kategorije, kao što su osobe sa invaliditetom.

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?