Šesta godišnjica Konvencije o kasetnoj municiji

Kosta Rika, koja trenutno predsedava Konvencijom o kasetnoj municiji, obeležila je šestu godišnjicu potpisivanja Konvencije, lansiranjem poziva da se dostigne broj od 100 država koje su ratifikovale Konvenciju do Prve pregledne konferencije Konvencije o kasetnoj municiji koja će se održati u septembru 2015. godine, u Hrvatskoj.

Do sada je 115 država pristupilo Konvenciji, od čega je 88 država ratifikovalo Konvenciju, a 27 potpisalo.

Udruženje gradjana „Akcija i pomoć“ priključuje se pozivu i oseća obavezu da pozove sva relvantna udruženja i institucije da apeluju na zemlje potpisnice da čim pre ratifikuju Konvenciju, a ostale da razmotre mogućnost pristupanja Konvenciji.

Da li se sećaš da je Srbija tokom 1999. godine bombardovana kasetnim bombama. Tada je od ovog monstruoznog oružja stradalo više stotina ljudi.

Da li znaš da od zaostalih kasetnih bombi i danas stradaju građani Srbije, uglavnom civili?